Volg ons op social media!

[color-box color=” customcolorpicker=”]

Remmelt de Weerd

Remmelt de Weerd

Uitspraak: Emile Roemer
Bron: politiek.blog.nl

Oordeel: Pinokkiofactor 4 – Meer fabels dan feiten:
De bewering dat de SP de Europese Commissie wil afschaffen is onjuist. De SP wil de commissie hervormen. Het instituut blijft wat het verkiezingsprogramma van de SP betreft echter gewoon bestaan, zij het met ingeperkte mogelijkheden.

[/color-box]

De bewering

Deze kop valt op! Hij is te lezen op de site politiek.blog.nl, een samenraapsel van nieuwsartikelen over politiek in Nederland van journalist Marcus Lucas, die zichzelf omschrijft als “famous”, “independent” maar ook “not objective”.

De kop is gebaseerd op een interview met SP leider Emile Roemer die in The Post Online “het afschaffen van de Europese Commissie” noemt als belangrijk middel om de verdere liberalisering van de arbeids-, woning-, pensioen- en spoormarkt in Europa een halt toe te roepen. Pinokkio vraagt zich af: Klopt het inderdaad dat de SP de Europese Commissie volledig wil afschaffen? Of is dit verkiezingspraat van Roemer en is de partij in werkelijkheid een stuk genuanceerder?

 “De SP is geen voorstander van een verdere machtsverschuiving naar de Europese Commissie. Maar over een afschaffing is helemaal niets te vinden.”

 

De feiten

Om te beginnen maar eens kijken op de website van SP Europa. Onder het kopje ‘standpunten’ is de Europese Commissie niet terug te vinden. Dat schiet dus nog niet erg op. Onder het standpunt over Europese Unie en Democratie is een korte passage te vinden waarin de Europese Commissie genoemd wordt.

“De Europese Unie is een samenwerkingsverband van nationale lidstaten. Dat is een goede zaak en kan op de steun van de SP rekenen. De Raad van Ministers en de Europese Commissie zijn er om dat samenwerkingsverband zo goed mogelijk te laten functioneren, ten behoeve van de inwoners van de lidstaten. Pogingen om de Europese Unie te doen uitgroeien tot een superstaat, wijzen we echter af.”

Hieruit valt af te leiden dat de SP geen voorstander is van een verdere machtsverschuiving naar de Europese Commissie. Maar over een afschaffing is helemaal niets te vinden.

Een zoektochtje op de term “commissie” levert vooral artikelen op van Europarlementariër Dennis de Jong over zaken die de Europese Commissie volgens de SP wel of niet zou moeten doen. Kennelijk vindt de SP dat de Commissie in sommige gevallen dus wel een taak heeft. Geen woord over een afschaffing. In het verkiezingsprogramma van 2009 komt het woord “commissie” 8 keer voor. Hier kun je onder andere bovenstaande quote weer tegenkomen. Onder punt 1.8 is eveneens te lezen dat “de groei van het aantal agentschappen en expertgroepen die de Europese Commissie bijstaan” moet worden teruggedrongen. Het gaat hier dus om het terugdringen van omvang of groei, maar over een afschaffing wederom niets.

“Zolang de Commissie is wat zij is, wil de SP 28 eurocommisarissen handhaven.”

 

Omdat het definitieve Europese verkiezingsprogramma van de SP voor 2014 nog niet is gepubliceerd, moet Pinokkio’s analyse voornamelijk gebaseerd worden op wat Europees delegatieleider De Jong over dit onderwerp vertelt. Zo is er een interview met De Jong te vinden waarin het onderwerp Europese Commissie aan bod komt. “De Europese Commissie in zijn huidige vorm” zo stelt de Jong, “daar zien wij geen plaats meer voor”.

Volgens de Jong kunnen landelijke ministers beter een wetsvoorstel indienen bij de raad van ministers, of bij een Europarlementariër “net zoals we dat in Nederland doen”. In een blog van De Jong uit 2013 is te lezen dat de SP plannen aan het ontwikkelen is om de Commissie een “extreme make-over” te geven. Hierbij wordt echter direct de kanttekening geplaatst dat “zolang de Commissie is wat zij is, de SP 28 eurocommissarissen wil handhaven”.

De Commissie moet volgens De Jong enkel op de schop. “Wat mij betreft moet de positie van de Raad versterkt worden ten koste van die van de Commissie. In opdracht van de Raad of van het Europees Parlement mag de Commissie best voorstellen opstellen, maar zonder expliciete opdracht van Raad of EP zou de Commissie geen ‘recht van initiatief’ meer moeten hebben.”

Deze uitleg komt ook terug in een interview met De Jong uit 2014 bij de NOS waarin hij zegt dat de Commissie “een soort uitvoeringsapparaat moet worden” dat “uitvoert wat Parlement en Raad met elkaar af hebben gesproken” en enkel “in zijn huidige vorm” moet worden afgeschaft. Op Europa-nu.nl vinden we overigens een conceptverkiezingsprogramma van de SP. Hierin staat dat de SP een Commissie wil die “zich beperkt tot het uitvoeren van door lidstaten genomen besluiten. Het recht van de Commissie om wetsvoorstellen in te dienen vervalt hierbij.”

“Als je een instituut intensief wil hervormen, schaf je het dan ook af?”

 

De afweging

Als je een instituut intensief wil hervormen, schaf je het dan ook af? De uitspraken van Roemer suggereren dat de SP dit wil, maar de uitspraken van Europees leider De Jong en de inhoud van het concept Europees programma spreken dit toch tegen. De Jong stelt in zijn betogen dat de SP graag ziet dat de taken van de Commissie grondig worden beperkt. Van een afschaffing wordt echter niet gesproken. Sterker nog: de Commissie mag gerust aanblijven als zij in opdracht van de raad van de EU of het Europees Parlement werkt.

“De werkelijkheid van het beleid dat de SP voorstaat blijkt een stuk genuanceerder dan de uitspraak van Roemer”

 

Conclusie

Pinokkio zegt: De bewering dat de SP de Europese Commissie wil afschaffen is onjuist. De plannen die de SP voor de Commissie heeft zijn die van een intensieve hervorming. Het instituut blijft wat het verkiezingsprogramma van de SP betreft echter gewoon bestaan. De werkelijkheid van het beleid dat de SP voorstaat blijkt dus een stuk genuanceerder dan de uitspraak van Roemer. Zou hij zich soms graag wat kritischer voor doen dan hij werkelijk is?

 

Foto: SP