Volg ons op social media!

Uitspraak: PVV
Bron: PVV verkiezingsprogramma

Oordeel: Pinokkiofactor 1 – Waar met een kleine maar:
De PVV heeft gelijk dat ‘Brussel’ volop werkt om Turkije lid te maken van de EU. Een kleine nuance is echter wel dat de onderhandelingen, ook binnen Brussel, niet zonder slag of stoot plaatsvinden. Zowel vanuit de Raad als het Parlement komen kritische geluiden.

 

dots

 

De bewering

“In Brussel wordt volop gewerkt om Turkije lid te maken van de Europese Unie”. Deze zin is te lezen in het Europese verkiezingsprogramma van de PVV. Pinokkio vindt dat een interessante bewering, die we graag langs de meetlat leggen.

 

dots

 

De feiten

Turkije is sinds 1999 officieel kandidaat voor toetreding tot de EU. Er is echter al in 1963 een associatieverdrag gesloten waarin expliciet is opgenomen dat de intentie is dat Turkije op termijn zal toetreden tot de (toen nog) Europese Gemeenschap. Sinds 2005 wordt er over de toetreding onderhandeld. Zowel Turkije als de Europese Unie verwachten dat het Turks lidmaatschap van de EU voor beide partijen veel economisch voordeel zal opleveren.

Er is echter nog geen toetredingsdatum vastgelegd. In 2005 dacht men dat de onderhandelingen zeker 10 tot 15 jaar zouden duren. Inmiddels is duidelijk dat het allemaal net even wat meer tijd kost: van de 35 toetredingshoofdstukken was er in november 2013 slechts één afgesloten, 21 ervan waren nog niet eens geopend. Het is nog niet zeker of de onderhandelingen succesvol worden afgerond en of Turkije daadwerkelijk tot de EU zal toetreden. Een eventuele toetreding is afhankelijk van de vorderingen die de regering van Turkije maakt met het doorvoeren van hervormingen.

Proces toetreding

Hoe werkt het proces van toetreding eigenlijk? En wat bedoelt de PVV met ‘Brussel’? Het hele proces begint met een aanvraag van een land bij de Raad. Als deze aanvraag wordt goedgekeurd, beginnen de onderhandelingen over toetreding, die gevoerd worden door de Europese Commissie. De onderhandelingen zijn opgedeeld in hoofdstukken, waarin per criterium bekeken wordt of de kandidaat eraan voldoet. De Raad beslist steeds op basis van aanbevelingen van de Commissie of een hoofdstuk gesloten kan worden. Wanneer alle hoofdstukken gesloten zijn, beslist het Europees Parlement op basis van een volstrekte meerderheid of de kandidaat mag toetreden. Als laatste geeft de Raad haar goedkeuring, waarbij alle lidstaten het eens moeten zijn over de toetreding. Iedere lidstaat kan het besluit dus tegenhouden.

Moeizaam

De onderhandelingen over het toetreden van Turkije zijn inmiddels in volle gang, maar dit gaat niet zonder slag of stoot. In juni 2013 werd besloten de onderhandelingen op te schorten wegens gewelddadige politieacties tegen demonstranten in Istanbul. Vijf maanden later werden de onderhandelingen weer heropend. De Europese Commissie pleitte toen voor een ‘stroomversnelling in de slepende onderhandelingen’.

Wet

De voorgenomen stroomversnelling van de Commissie werd gehinderd toen Turkije in opspraak kwam in februari 2014. Er ontstonden protesten toen het Turks parlement een nieuwe wet aannam die de vrijheid van meningsuiting op internet beperkt. Kort daarop blokkeerde premier Erdogan van Turkije tijdelijk Twitter, YouTube en Facebook. Hiermee lijkt het EU-lidmaatschap van Turkije niet dichterbij gekomen. Het Europees Parlement bracht bij monde van Ria Oomen-Ruijter (CDA), een kritisch verslag, waarin het ernstige zorgen uitte over de ondemocratische ontwikkelingen in Turkije. De blokkering door de Turkse regering was aanleiding voor Gert-Jan Segers(ChristenUnie) om een motie in te dienen in de Tweede Kamer. De motie, die werd aangenomen, vraagt het kabinet te onderzoeken of de ontwikkelingen in Turkije voor de lidstaten aanleiding zijn om hun positie ten aanzien van de toetredingsonderhandelingen te herzien. Niet alleen Nederland spreekt zich uit over deze kwestie. Ook Duitsland en Engeland noemen opschorting van toetredingsonderhandelingen een mogelijkheid. De Commissie kan op eigen initiatief of op verzoek van één derde van de lidstaten de opschorting van de onderhandelingen aanbevelen. Vooralsnog is hier in het geval van Turkije geen meerderheid voor.

 

dots

 

De afweging

De PVV heeft gelijk dat ‘Brussel’ volop werkt om Turkije lid te maken van de EU. De onderhandelingen zijn na de opschorting hervat. Een kleine nuance is echter wel dat de onderhandelingen, ook binnen Brussel, niet zonder slag of stoot plaatsvinden. Zowel vanuit de Raad als het Parlement komen kritische geluiden, al is op dit moment nog geen meerderheid om de onderhandelingen op te schorten.

 

dots

 

Conclusie: waar met een kleine maar

Pinokkio zegt: Met een kleine nuancering, is het gelijk voor de PVV.

 

dots