Volg ons op social media!

Uitspraak: Peter van Dalen, lijsttrekker Europarlement CU/SGP
Bron: Europeseverkiezingen.com

Oordeel: Pinokkiofactor 4 – Meer fabels dan feiten:
Peter van Dalen heeft gelijk dat de links-liberale politici van D66, GroenLinks, PvdA en VVD voor legalisering van abortus binnen de EU zijn. Maar de term ‘opdringen’ is overdreven, ze hebben slechts een aanbeveling hierover gesteund. De legalisering van euthanasie is alleen in het Europese verkiezingsprogramma van D66 opgenomen en niet door alle links-liberalen. 

 

dots

 

De bewering

In een interview op de website EuropeseVerkiezingen.com ging lijsttrekker Peter van Dalen (CU/SGP) in op de gevaren en uitdagingen waar Europa voor staat. Hij maakt zich zorgen over links-liberale politici die zaken als gelegaliseerde abortus en euthanasie aan de hele Europese Unie willen opdringen. Volgens hem zijn dit gevoelige zaken waar Europa niet over zou moeten gaan. Willen links-liberale partijen inderdaad het legaliseren van abortus en euthanasie aan alle lidstaten opleggen?

 

dots

 

De feiten

Eerst even terug in de tijd. In december 2013 stemde het Europees Parlement over een resolutie op basis van het verslag van rapporteur Edite Estrela. Het rapport-Estrela handelt over seksuele en reproductieve gezondheidszorg, waar legale abortus volgens het rapport onderdeel van uitmaakt. Het rapport dient als aanbeveling voor een legale, veilige en toegankelijke abortusdienstverlening voor iedereen in de Europese Unie.

Aanbeveling

Aanbevelingen zijn niet-bindende besluiten waarmee de Europese Unie iets wil bereiken zonder dat zij verplichtingen oplegt. Abortus zou, ook na aanname van de aanbeveling, gewoon een bevoegdheid van nationale regeringen blijven. De aanbeveling is na stemming van het Europees Parlement overigens verworpen, omdat een meerderheid van de parlementariërs tegen was. In plaats daarvan nam het parlement een alternatieve motie aan van de christendemocratische EVP- en conservatieve ECR-fractie. In die motie staat dat  de individuele lidstaten op het gebied van seksuele en reproductieve volksgezondheid zelf hun beleid vaststellen en uitvoeren. De EU kan alleen bijdragen aan het bevorderen van wat men noemt de ‘best practices’. De EU heeft dus geen bevoegdheid om beleid over seksuele en reproductieve gezondheid voor te schrijven aan haar lidstaten. Linkse en/of liberale politici hebben vrijwel allemaal tegen de motie gestemd.

Links-liberalen

Naast abortus behoort ook de legalisering en toegankelijkheid van euthanasie tot de onderwerpen waar links-liberale partijen zich voor inzetten. In het verkiezingsprogramma van D66 voor de Europese verkiezingen staat dat euthanasie in alle landen van de EU erkend en gelegaliseerd moet worden. Ook GroenLinks, PvdA, SP en VVD zijn voor legale euthanasie, maar zij hebben dit niet opgenomen in hun programma’s voor de Europese verkiezingen. Over het onderwerp euthanasie is recentelijk ook geen stemming geweest in het Europees Parlement.

 

dots

 

De afweging

Peter van Dalen spreekt over het opdringen van legale abortus en legale euthanasie aan de hele EU door links-liberale partijen. De links-liberale partijen stemden in het Europees Parlement inderdaad voor de Estrela-aanbeveling, maar deze is nooit van kracht geworden. Mocht dit wel zijn gebeurd, dan had het de Europese Unie ook geen mandaat gegeven om lidstaten beleid voor te schrijven. Wat betreft legale euthanasie heeft alleen D66 in haar Europees verkiezingsprogramma expliciet vermeld dat ze voor legale euthanasie in de EU is. De overige links-liberale partijen hebben dit niet opgenomen in hun Europese programma’s en willen dit gevoelige onderwerp dus niet Europees opdringen aan lidstaten.

 

dots

 

Conclusie: meer fabels dan feiten

Pinokkio zegt: Peter van Dalen heeft gelijk dat de links-liberale politici van D66, GroenLinks, PvdA en VVD voor legalisering van abortus binnen de EU zijn. Maar de term ‘opdringen’ is overdreven, ze hebben hierover slechts een aanbeveling gesteund. De legalisering van euthanasie is alleen in het Europese verkiezingsprogramma van D66 opgenomen en niet door alle links-liberalen. Daarom Pinokkiofactor 4.

 

dots