Volg ons op social media!

Sophie in ’t Veld – Lijsttrekker D66 Europees Parlement
Bron: The Post Online

Oordeel: Pinokkiofactor 4 – Meer fabels dan feiten:
Er is geen enkele partij die zo weinig wil veranderen dat het woord ‘niets’ gerechtvaardigd is. Daarom valt deze opmerking van Sophie in ’t Veld vooral in de categorie verkiezingsretoriek met een niet al te hoog waarheidsgehalte.

dots

 

De bewering

Het is weer verkiezingstijd en de verkiezingsretoriek begint langzaam maar zeker op volle toeren te draaien. Politici lezen niet alleen hun eigen programma grondig, maar ook dat van anderen en doen daar vervolgens pittige uitspraken over. Pinokkio vindt dat dit er allemaal bij hoort. Maar Pinokkio houdt niet zo van onwaarheden; daar krijgt hij een lange neus van. Politici moeten er dus voor waken uitspraken te doen over plannen van tegenstanders die feitelijk onjuist zijn. Sophie in ’t Veld zei onlangs in een interview, gepubliceerd op The Post Online, dat de PvdA en de VVD niets willen veranderen aan de EU, ongeacht de problemen die er zijn. Ze willen alles bij het oude laten, aldus In ’t Veld die voor de derde keer de lijst aanvoert van D66 voor de Europese verkiezingen. Klopt deze uitspraak?

 

dots

 

De feiten:

Laten we eerst eens kijken wat In ’t Veld precies bedoelt. De kern van haar uitspraak is dat ze van mening is dat de PvdA en de VVD vinden dat er van alles mis is met Europa, terwijl deze partijen tegelijkertijd alles bij het oude willen laten. En dan bedoelt ze niet dat deze partijen helemaal niets willen veranderen of helemaal geen ideeën hebben over Europa, want dan zouden ze geen programma nodig hebben. Het gaat er volgens haar om dat deze partijen geen grote institutionele veranderingen willen doorvoeren om Europa dichter bij de burger te brengen of democratischer te maken.

D66  

D66 zet zich in om de Europese Unie dichter bij Europese burgers te brengen. ‘Vanuit ons democratisch DNA willen wij mensen ook meer te zeggen geven’, staat in het verkiezingsprogramma. D66 wil dat de voorzitter gekozen wordt door het Europees Parlement. In de praktijk zal dat betekenen dat de grootse partij de voorzitter levert. Ook moet het Europees Parlement individuele commissarissen kunnen wegsturen, zelf wetsvoorstellen kunnen indienen en veel meer zeggenschap over de begroting krijgen. Verder wil D66 een kleinere Europese Commissie, meer transparantie, Europese kieslijsten en een Europese senaat. Kortom, D66 streeft het ideaal van een federaal Europa na.

VVD

En inderdaad, het programma van de VVD verschilt nogal van dit enthousiasme. Inhoud en toon zijn veel sceptischer. De VVD wil dat de Europese Unie zich alleen op de kerntaken richt. Daarom wil de partij (net als D66 en de PvdA) dat de Europese Commissie kleiner wordt en dat overbodige agentschappen en organen worden afgeschaft. Verder wil de VVD de rol van de nationale parlementen versterken. Zo moet het Nederlandse parlement vaker gebruik maken van haar bevoegdheden om onwelgevallige besluiten van de Europese Commissie te blokkeren. In tegenstelling tot een federaal ideaal, vindt de VVD juist dat lidstaten ruimte moeten krijgen om zelf te bepalen aan welke samenwerkingsverbanden zij binnen de EU willen deelnemen.

Het is dus niet waar dat de VVD niets wil veranderen op het terrein van de inrichting van de EU. De richting is alleen anders. Maar het doel is in principe gelijk aan dat van D66. Ook de VVD wil de invloed van burgers vergroten, maar dan via de weg van het nationale parlement.

PvdA

Als je het PvdA-programma leest dan is het niet zo eerlijk om het op een hoop te gooien met dat van de VVD. Eigenlijk zit het programma van de sociaaldemocraten tussen dat van de VVD en D66 in, tenminste, als je alleen kijkt naar hoe de partijen Europese samenwerking willen vormgeven. De VVD en D66 zitten weliswaar in één liberale fractie in het Europees parlement, hun programma’s zijn op dit punt ver van elkaar verwijderd.

Ook de PvdA wil een rechtstreeks gekozen voorzitter, een kleinere Commissie en meer transparantie. Verder wil ook de PvdA de bevoegdheden van het Europees Parlement uitbreiden, maar ze gaan daarbij niet zover als D66. Alleen het recht van enquête van het Europees Parlement moet worden versterkt. De PvdA vindt niet dat het Europees Parlement initiatiefrecht moet krijgen, dus zelf wetsvoorstellen moet kunnen ontwerpen. Ook wil de PvdA dat de begrotingscyclus van zeven jaar wordt aangepast aan de vijfjarige cyclus van Europese Verkiezingen, zodat een nieuw gekozen Europees Parlement ook meteen over de begroting kan vergaderen. Maar de PvdA vindt niet dat het Europees Parlement eigen middelen voor de begroting moet krijgen. Overigens staan alle drie de partijen open voor een verdragswijziging om de eigen visie op Europese samenwerking vorm te kunnen geven.

 

dots

 

De afweging: iets is niets?

Vooral de PvdA wil niet zo veel veranderen. Maar het is niet juist dat de PvdA niets wil aanpassen. Een aantal hervormingsvoorstellen van D66 worden wel degelijk door de PvdA gesteund. De VVD wil de rol van de Europese Unie veel meer beperken ten gunste van de nationale parlementen. Ook dat is een wezenlijke verandering. Het is alleen niet de richting die D66 graag ziet.

 

dots

 

Conclusie: verkiezingsretoriek

Pinokkio zegt: er is geen enkele partij die zo weinig wil veranderen dat het woord ‘niets’ gerechtvaardigd is. Daarom valt deze opmerking van Sophie in ’t Veld vooral in de categorie verkiezingsretoriek met een niet al te hoog waarheidsgehalte.

 

dots