Volg ons op social media!

Uitspraak: Matthijs Pontier, lijsttrekker Europees Parlement Piratenpartij
Bron: Twitter

Oordeel: Pinokkiofactor 3 – Deels waar, deels niet waar:
De Piratenpartij stelt een goed aantal hervormingen voor, maar gaat niet veel verder dan andere partijen. Deels waar, deels niet waar dus.

 

dots

 

De bewering

“Als er 1 partij is die de EU wil hervormen, is dat de Piratenpartij wel”, riep lijsttrekker Matthijs Pontier. Hij daagde Pinokkio uit een Pinokkiofactor aan deze uitspraak te hangen. Pinokkio kroop daarop achter zijn laptop en zocht het uit.

 

dots

 

De feiten

De Nederlandse Piratenpartij is verbonden aan andere Europese Piratenpartijen en heeft zodoende al een sterkere Europese insteek dan partijen die alleen in Nederland gevestigd zijn. Het gaat in het verkiezingsprogramma van de Piratenpartij dan ook niet zozeer over het terughalen van bevoegdheden naar de Nederlandse regering, zoals bijvoorbeeld bij de VVD of SP het geval is (lees ook dit Pinokkio-artikel!). De standpunten van de PP gaan eerder in op het democratischer en transparanter maken van Europese besluitvorming. Meer directe democratie (referenda of liquid feedback), en openbare agenda’s voor lobbyisten. Hervorming dus. Maar gaat deze hervorming inderdaad verder dan die voorgesteld door andere ‘pro-Europese’ partijen als D66, GroenLinks en wellicht de PvdA?

Wat willen de partijen precies hervormen?

Over een aantal hervormingen zijn GroenLinks, D66 en de Piratenpartij het roerend eens. Zo willen ze alle drie een nieuw Europees verdrag en zijn ze allemaal voor het invoeren van een referendum voordat zo’n nieuw verdrag in werking kan treden. Ook moet het Europees Parlement (EP) meer invloed krijgen ten koste van de Europese Commissie. Ten slotte zeggen de drie partijen dat er strenger op moet worden toegezien dat de Europese Commissie zich niet teveel taken toe-eigent (subsidiariteit). Dit is overigens ook een belangrijk punt van de meer ‘Eurokritische’ partijen, als CDA, VVD en SP.

Het lobbycircus

Dan de verschillen. De Piratenpartij zet sterker in op het beteugelen van het ‘lobbycircus’ dan D66 of GroenLinks. Dit betekent dat bijvoorbeeld alle lobbyisten een openbare agenda moeten publiceren. Op die manier is iedereen op de hoogte welke ambtenaar of Europarlementariër benaderd is door lobbykantoren. Het is echter geen typisch PP-standpunt: de PvdA en de SP zetten hier ook op in. Wel een typisch Piratenpartij-standpunt is het instellen van een houdbaarheidsdatum voor wetten.

Verkiezingen

Er wordt veel geschreven over de Europese verkiezingen. Zo stellen D66 en GroenLinks bijvoorbeeld voor om voortaan verkiezingen te houden waarbij Nederlanders niet alleen op Nederlanders kunnen stemmen, maar ook op bijvoorbeeld Duitsers, Spanjaarden of Slowaken. De Piratenpartij is het hiermee eens, al lijkt het erop dat ze liever helemaal van verkiezingen af willen. In hun verkiezingsprogramma staat te lezen: “In plaats van elke 4 of 5 jaar een stem uit te mogen brengen, wil de Piratenpartij burgers continu de mogelijkheid geven om invloed uit te oefenen op de politiek”. Geen verkiezingen meer, dát is inderdaad nog eens hervormen!

 
What about de Europese Commissie?

De meeste Nederlandse partijen zijn het erover eens: de Europese Commissie (EC) moet hervormd worden. Over de manier waarop zijn de meningen verdeeld. Er zijn verschillende voorstellen gedaan, van het verkleinen van de EC tot het ‘politieker maken’ van de instelling. Dit wil zeggen dat het Europees Parlement meer invloed op de Commissie krijgt. De Piratenpartij wil hier echter niets van weten. De Commissie en het Parlement moeten gescheiden blijven en over het verkleinen van de EC wordt niet gerept. Gezien de centrale positie van de Europese Commissie binnen de EU is het niet verwonderlijk dat de meeste partijen hun pijlen richten op juist deze instelling. Het is daarom des te opvallender dat de zelfverklaarde hervormingsgezinde Piratenpartij op dit punt alles bij het oude wil laten.

 

dots

 

De afweging

De Piratenpartij heeft een aantal voorstellen voor hervormingen, waarvan het constant betrekken van burgers bij politieke besluiten de meest vooraanstaande is. Dit gaat verder dan een referendum, maar is niet per se enkel gericht op het Europese besluitvormingsstelsel.

Verder is het gros van de voorstellen niet uniek voor de Piratenpartij. Verschillende partijen komen op de proppen met (min of meer) dezelfde ideeën. Als we kijken naar het aantal voorgestelde hervormingen, dan loopt de PP ook niet voorop. Die eer gaat naar D66. Wat echter het meest opvalt, is dat de centrale instelling van de EU, de Europese Commissie, niet hervormd wordt als het aan de PP ligt.

 

dots

 

Conclusie:

Pinokkio zegt: De Piratenpartij stelt een goed aantal hervormingen voor, maar gaat daarbij niet veel verder dan andere partijen. De PP is ook zeker niet de enige die hervormingen voorstelt. Deels waar, deels niet waar dus: factor 3!

 

dots