Volg ons op social media!

“Rutte kost Nederland EU-subsidie”

factor4klLambert van Nistelrooij, Europarlementariër CDA
Bron: Nu.nl

Oordeel: Pinokkiofactor 4 – Meer fabels dan feiten:
Hebben Ruttes slechte onderhandelingen Nederland EU-subsidie gekost? De cijfers wijzen er niet op. Nederland ontvangt weliswaar minder, maar doneert op haar beurt ook een stuk minder. Bovendien zijn de uitkomsten van de onderhandelingen conform de wensen van de Nederlandse regering, door het grootste gedeelte van de EU-fondsen aan cohesie te besteden.

 

dots

 

De bewering

Het beleid van premier Rutte kost Nederland miljoenen aan EU-subsidie, beweert Europarlementariër Lambert van Nistelrooij (CDA), na bekendmaking van de verdeling van subsidies uit het Europees Structuurfonds (Nu.nl, 29 augustus 2013). Hieruit blijkt dat Nederland in de komende zeven jaar 1,25 miljard euro ontvangt, vergeleken met 1,9 miljard in de periode daarvoor. Een gemiste kans, zegt Van Nistelrooij: “Premier Rutte pochte een half jaar geleden dat hij een miljard euro korting had gehandhaafd. Die korting is hij hier dus al bijna helemaal kwijt. Het blijkt een kat in de zak.”

In hetzelfde bericht verdedigt een partijgenoot van Rutte, Van Baalen, de uitkomsten. Hij schaart de subsidies onder ‘oude politiek’ en vindt het niet meer dan logisch dat Nederland minder uit het structuurfonds ontvangt. Zeker niet als de Nederlandse regering ook aandringt op minder bijdrage. Wie minder geeft, kan ook minder vragen. Zijn collega’s van D66, Groenlinks en PvdA vallen hem min of meer bij. “Wij hebben liever een euro die goed wordt besteed, dan tien euro’s waarbij dat niet gebeurt,” zegt Gerben-Jan Gebrandy, namens D66 in het Europees Parlement.

Pinokkio is benieuwd: ontvangt Nederland sinds kort inderdaad minder subsidie van de EU? En vooral: is dit inderdaad aan Mark Rutte te wijten? Of verkoopt Van Nistelrooij ons mooie (verkiezings)praatjes?

 

dots

 

De feiten: Europees structuurfonds

Welke subsidies kent de EU toe? In een handig Youtube-filmpje van de Europese Commissie (denk subsidie-doolhoven die spontaan veranderen in trans-Europese hogesnelheidslijnen) worden drie fondsen genoemd: het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Cohesiefonds en het Europees Sociaal Fonds. Samen maken ze één derde uit van het totale budget van de Commissie en worden ze structuurfondsen genoemd. Oh wacht, er is meer: tussen neus en lippen door worden ook nog even het agrarische en maritieme fonds genoemd. Volledig beeld?

De omvang van de fondsen wordt vastgesteld voor een periode van zeven jaar. Onderhandelingen voor de komende zeven jaar vonden plaats in juli 2013. Namens Nederland was minister president Mark Rutte hierbij aanwezig.

In 2007 werd er voor Nederland €1.907.000.000 begroot uit het structuurfonds, een schamelde 0,61 procent van het in totaal te verdelen bedrag van 308.041.000.000 euro.  Nederland ontving alleen subsidies uit de potjes voor ‘het competitiever maken van regio’s’ en ‘internationale samenwerking tussen regio’s’. Geld uit de subsidiepot voor ‘Cohesie’, bestemd voor het verkleinen van welvaartsverschillen binnen de EU door ondersteuning van arme regio’s, ontving Nederland niet. Dit geheel conform het standpunt van de Nederlandse regering dat het grootste deel van het structuurfonds besteed moet worden aan cohesie.

Dan 2014: voor de komende zeven jaar heeft de Europese Commissie €322.146.000.000 te verdelen, meer dus. Kleine side-note: er is in de tussentijd ook één lidstaat meer. Nederland vangt €1.246.000.000 uit dit budget. Dat is zowel absoluut als relatief minder dan in de voorgaande begroting, namelijk 0,39 procent van het totaal. Wederom ontvangt Nederland logischerwijs geen subsidies uit de vetpot van cohesiegeld.

Wel krijgt Nederland relatief veel geld voor innovatieprojecten middels het binnenkort te lanceren Horizon 2020.

Als we kijken naar landen in dezelfde situatie als Nederland zien we dit patroon weer terug. Behalve Nederland ontvangen ook Finland, Zweden, Denemarken, Luxemburg en Ierland geen geld uit het cohesiebudget. Ook in deze landen dalen de inkomsten uit de overige fondsen in de periode na 2014. Denemarken zal het zelfs met een daling van 75% moeten stellen. Alleen Ierland ziet een lichte stijging in inkomsten.

 

dots

 

De afweging: minder bijdrage, minder subsidie

Puur gelet op de cijfers heeft Van Nistelrooij gelijk: het bedrag dat Nederland direct van de EU in vorm van subsidies ontvangt is gedaald, zowel in absolute getallen als in het deel van het totale fonds. Het bedrag dat Nederland aan de Europese Unie afdraagt, is echter ook verlaagd. Er komt minder binnen, maar er is ook een stuk minder uitgegeven. Netto gaan we er op vooruit.

Het feit dat landen in dezelfde situatie als Nederland gezamenlijk subsidiegeld inleveren, toont aan dat er eerder sprake is van een algemene trend dan een slechte individuele prestatie van Rutte. Feitelijk gaat er gewoon een groter deel van het totale budget naar fondsen waar Nederland en andere rijkere landen geen aanspraak op (willen) maken, in lijn met de wens van de Nederlandse regering om het grootste deel van de structuurfondsen te besteden aan convergentie. Op één punt kan Pinokkio Van Nistelrooij wel deels gelijk geven: het had Nederland ten slotte meer opgeleverd als dit laatste standpunt er niet zou zijn, en er een groter bedrag was toegewezen aan bijvoorbeeld het competitiever maken van sterke regio’s.

 

dots

 

Conclusie: kaarten verspeeld?

Heeft Rutte slecht onderhandeld? De cijfers wijzen er niet op. Nederland ontvangt weliswaar minder, maar doneert op haar beurt ook een stuk minder. Bovendien zijn de uitkomsten van de onderhandelingen conform de wensen van de Nederlandse regering, door het grootste gedeelte van de EU-fondsen aan cohesie te besteden.

 

dots