Volg ons op social media!

Uitspraak: VVD
Bron: VVD verkiezingsprogramma

Oordeel: Pinokkiofactor 3 – Deels waar, deels niet waar:
De bewering van de VVD is tot op zekere hoogte juist, maar er is relevante informatie weggelaten. Hierdoor ontstaat een onjuiste indruk van het aantal beschermde banen in de EU.

 

dots

 

De bewering

Volgens de VVD is het grote aantal geregistreerde beroepen in de EU een blok aan het been van werkzoekenden en ondernemers die over de grens hun diensten of producten willen aanbieden. Beroepen die geregistreerd zijn, mogen alleen uitgeoefend worden door mensen die daar een certificaat voor hebben. En de eisen die daaraan gesteld worden verschillen van land tot land. Daardoor kun je met een Nederlands certificaat tegen een Duits nein aanlopen, wanneer je over de grens solliciteert. De VVD stelt dat er maar liefst 4700 van die gereglementeerde beroepen zijn in de gehele EU.

Waar politici van de VVD over het algemeen niet kunnen stoppen met praten over het belang van een vrije markt voor personen en ondernemers, zijn ze opmerkelijk stil als ik ze vraag waar dit cijfer vandaan komt. Daarom besluit ik zelf mijn neus te laten zien in het Europese banencircus.

 

dots

 

De feiten

Even kort: gereglementeerde beroepen?

In het kader van ‘meer transparantie’ heeft de Europese Commissie in 2011 besloten dat de lijst met geregistreerde beroepen openbaar dient te zijn. Deze gereglementeerde beroepen vereisen specifieke kwalificaties en een wettelijk beschermde titel. Zo wordt de bescherming van de consument gewaarborgd. Medische beroepen, bijvoorbeeld, zijn gereglementeerd. Dit voorkomt dat ongekwalificeerde artsen aan uw lichaam kunnen gaan sleutelen. Leraren en brandweerdiensten zijn ook beschermd. In Nederland zijn er in totaal 122 beschermde beroepen.

Rekenfoutje

Zowel de VVD als D66 vinden dat het makkelijker moet zijn om over de grens hetzelfde beroep uit te kunnen oefenen. De VVD strooit echter zand in de ogen van de kiezer door te stellen dat er 4700 beschermde beroepen in Europa zijn. Met deze stelling wordt namelijk het idee gewekt dat dit unieke beroepen zijn, en dat is onjuist. Een groot deel van de geregistreerde beroepen komt namelijk overeen. Zo is tandarts een beschermd beroep in alle Europese landen. Wanneer alle geregistreerde beroepen van de 32 Europese landen1 simpelweg bij elkaar opgeteld worden, wordt het beroep tandarts 32 keer meegeteld. Zo kom je uit op een veel groter aantal geregistreerde beroepen dan dat er in werkelijkheid zijn. En deze manier van rekenen is de manier die de VVD hier toepast. Als alle in de EU geregistreerde beroepen eenmaal geteld zouden worden zouden we uitkomen op 598; al moet hierbij wel de kanttekening gemaakt worden dat alle medische specialismen zijn gereduceerd tot 1. De conclusie is dan ook dat het door de verscheidenheid aan eisen en namen voor beroepen lastig is om een exact aantal beschermde beroepen voor de gehele EU te bepalen.

Gemiste kans?

Foutje, bedankt dus. Feit blijft wel dat maar weinig Europeanen in een andere lidstaat werken: slechts 10% van de Europeanen werkt over de grens. Een gemiste kans, zo vindt de VVD. In de Noord-Limburgse grensstreek bijvoorbeeld ligt 50% van het banenpotentieel in het buitenland. Toch maakt slechts 1% van de Noord-Limburgers hier gebruik van. Volgens de VVD spelen verschillen in eisen van geregistreerde banen hier dus een rol. Zo mogen bijvoorbeeld geen buitenlandse kinderleidsters worden aangenomen bij de Nederlandse kinderopvang en is het niet eenvoudig om een rijschool te starten in een ander land.

Taal en familie zijn belangrijker

De Nederlandse liberalen van de VVD willen dat je met een Nederlands tandartsendiploma ook in, pak ‘m beet, Kroatië aan de slag kunt. Uit de Eurobarometer blijkt echter dat slechts 3% van de Nederlanders een stap naar het buitenland niet onderneemt omdat ze verwachten dat hun kwalificaties onvoldoende zijn. De taalbarrière en de afstand tot familie blijken, niet geheel verrassend, veel zwaarder te wegen.

De Nederlanders die toch in een andere lidstaat gaan werken, ondervinden in de praktijk niet veel problemen op basis van hun kwalificaties: 83% (Europees gemiddelde) wordt toegelaten. Slechts 5%  wordt niet toegelaten en 12% van de aanvragen is nog in behandeling. Nederlanders lijken daarmee niet veel last te hebben van protectionistische neigingen en ook andersom (EU-inwoners die in Nederland willen werken) lijkt dit niet het geval. De vraag is dan ook hoeveel meer Nederlanders de VVD over de grens aan het werk krijgt als er minder geregistreerde beroepen zijn.

 

dots

 

De afweging

Kun je spreken van 4700 beschermde banen, als het in veel gevallen over dezelfde banen gaat? Puur statistisch heeft de VVD gelijk. Tegelijkertijd suggereert de VVD met haar uitspraak dat het om 4700 unieke banen gaat. Dat laatste is niet het geval.

 

dots

 

Conclusie: onjuiste indruk gewekt

Pinokkio zegt: Er is hier duidelijk sprake van een pinokkiofactor 3. De bewering van de VVD is tot op zekere hoogte juist, maar er is relevante informatie weggelaten. Hierdoor ontstaat een onjuiste indruk van het feitelijke probleem dat de partij probeert aan te kaarten.

 

dots

 

 1: De 31 landen uit de Europese Economische Ruimte + Zwitserland.