Volg ons op social media!

Informatie

Eenvoudig gezegd houdt de interne markt in dat de overheden van de verschillende lidstaten geen barrières mogen opwerpen waardoor personen, goederen, diensten of kapitaal...
0 1191

TTIP staat voor ‘Transatlantic Trade and Investment Partnership’, oftewel het Trans-Atlantisch Handels- en Investerings- Partnerschap. De Europese Unie en de Verenigde Staten willen met...
0 1517

Het Hof van Justitie is de rechter van de Europese Unie. Het bestaat uit drie onderdelen: het Hof van Justitie, het Gerecht en het...
0 1189

Het subsidiariteitsbeginsel is één van de grondprincipes van de Europese Unie. Volgens dit principe moeten alle activiteiten van de EU subsidiair zijn. Dit houdt niets...

Brussel. Het woord valt vaak als het over Europa gaat. Brussel vindt dit, Brussel wil dat. Over wie gaat het eigenlijk als er in...
0 1418

Het Europees Parlement is het orgaan van volksvertegenwoordiging van de Europese Unie. Iedere vijf jaar worden de vertegenwoordigers direct gekozen vanuit hun...
0 1514

Voor ingegaan wordt op de functie van de Raad van de Europese Unie, eerst kort de naam. De Raad van de EU wordt namelijk...
0 1776

De Europese Commissie is het niet onomstreden dagelijks bestuur van de Europese Unie. Zij kan als enige Europese instelling wetsvoorstellen indienen. Het...
0 1551

De Europese Unie is een samenwerkingsverband tussen 28 Europese landen. Deze landen (lidstaten) hebben verschillende instellingen opgericht die delen van de taken...