Volg ons op social media!

Informatie

0 1487

Eenvoudig gezegd houdt de interne markt in dat de overheden van de verschillende lidstaten geen barrières mogen opwerpen waardoor personen, goederen, diensten of kapitaal...
0 1955

TTIP staat voor ‘Transatlantic Trade and Investment Partnership’, oftewel het Trans-Atlantisch Handels- en Investerings- Partnerschap. De Europese Unie en de Verenigde Staten willen met...
0 2245

Het Hof van Justitie is de rechter van de Europese Unie. Het bestaat uit drie onderdelen: het Hof van Justitie, het Gerecht en het...
0 1940

Het subsidiariteitsbeginsel is één van de grondprincipes van de Europese Unie. Volgens dit principe moeten alle activiteiten van de EU subsidiair zijn. Dit houdt niets...
0 1623

Brussel. Het woord valt vaak als het over Europa gaat. Brussel vindt dit, Brussel wil dat. Over wie gaat het eigenlijk als er in...
0 2202

Het Europees Parlement is het orgaan van volksvertegenwoordiging van de Europese Unie. Iedere vijf jaar worden de vertegenwoordigers direct gekozen vanuit hun...
0 2784

Voor ingegaan wordt op de functie van de Raad van de Europese Unie, eerst kort de naam. De Raad van de EU wordt namelijk...
0 2668

De Europese Commissie is het niet onomstreden dagelijks bestuur van de Europese Unie. Zij kan als enige Europese instelling wetsvoorstellen indienen. Het...
0 2476

De Europese Unie is een samenwerkingsverband tussen 28 Europese landen. Deze landen (lidstaten) hebben verschillende instellingen opgericht die delen van de taken...