Volg ons op social media!

Brussel. Het woord valt vaak als het over Europa gaat. Brussel vindt dit, Brussel wil dat. Over wie gaat het eigenlijk als er in de media over ‘Brussel’ wordt gesproken?

Belgische hoofdstad
Ondanks dat de naam veelvuldig wordt gebruikt, heeft de stad Brussel hier zelf natuurlijk niets mee te maken. Brussel, de economische, politieke en culturele hoofdstad van België, haar inwoners en bestuur zijn niet degenen waarnaar wordt verwezen  als er in Europese context over ‘Brussel’ wordt gesproken.

Wie?
Met de term Brussel wordt gerefereerd aan de Europese instituten die in de stad gevestigd zijn. In de meeste gevallen: de Europese Commissie, het Europees Parlement en/of de Raad van Ministers. Maar het kan ook slaan op één van die andere Europese instellingen waarvan veel mensen eigenlijk niet zo goed weten wat ze precies uitvoeren. Dit laatste lijkt de belangrijkste oorsprong te zijn van de term ‘Brussel’. De complexe structuur van de Europese instellingen en het gebrek aan kennis bij veel mensen (waaronder journalisten) over hun taken en macht leidt er toe dat het vaak wordt benaderd als een ‘Brusselse machine’ waar ideeën en wetten uit naar voren komen.

Wetgevingsproces
‘Brussel’ bedenkt echter niet vanuit zichzelf allerlei wetten en regels. Hier gaat een heel proces aan vooraf. Meer over het proces van wet- en regelgeving in de EU lees je hier.