Volg ons op social media!

Eenvoudig gezegd houdt de interne markt in dat de overheden van de verschillende lidstaten geen barrières mogen opwerpen waardoor personen, goederen, diensten of kapitaal zich niet meer vrij kunnen verplaatsen tussen de lidstaten. De interne markt is een begrip dat wordt gebruikt om het gebied aan te geven waarbinnen er vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal is. Dit zijn de ‘vier vrijheden’ van het Europees recht.

De interne markt zorgt er met andere woorden voor dat je geen wettelijke drempels mag tegenkomen wanneer je iets binnen de EU koopt, wanneer je in een andere lidstaat wil werken of studeren, binnen de EU wil investeren of gebruik wil maken van diensten. Natuurlijk mogen die drempels er ook niet zijn voor omgekeerde situaties, dus wanneer je iets wil verkopen, je een werknemer in dienst wil nemen, er een leuke investering op je wacht of je diensten binnen de EU aanbiedt.