Volg ons op social media!

De Pinokkiofactor. Wat betekenen die verschillende neuslengtes?

Onze Pinokkio is gebaseerd op het wereldberoemde verhaal van Carlo Collodi uit 1883 over Pinocchio (“stukje pijnboom”), een houten jongen met een bijzondere neus. ┬áIn het verhaal is te lezen hoe Pinokkio’s neus groeit wanneer hij een leugen vertelt, of belangrijke informatie uit een verhaal bewust verzwijgt.

Bij Pinokkiofactor.eu zouden we elke politicus graag van zo’n neus voorzien. Het zou onze keuze als burger voor het juiste verhaal zo veel makkelijker maken!

factor0kl Factor 0: 100% waarheid
Deze politicus verdient een pluim! De uitspraak is volledig waar, bevat geen twijfelachtige beweringen of verdraaiing van feiten.
factor1kl Factor 1: Waar met een kleine maar
In de grote lijnen is deze uitspraak juist. De uitspraak bevat enkele kleine onjuistheden, verdraaiingen of overdrijvingen die in beperkte mate genuanceerd moeten worden.
factor2kl Factor 2: Meer feiten dan fabels
Deze persoon spreekt meer waarheid dan leugens. Echter, de uitspraak bevat zware overdrijvingen of gebreken. Ook kan er door gebruik van taal of terminologie een onjuist beeld worden geschetst over een bepaald onderwerp.
factor3kl Factor 3: Deels waar, deels niet waar
Voor deze uitspraak zijn net zoveel argumenten voor als tegen te noemen. Het waarheidsoordeel is hierdoor grotendeels afhankelijk van politieke interpretatie. Ook mogelijk: de bewering is tot op zekere hoogte juist, maar een belangrijk deel relevante informatie is weggelaten.
factor4kl Factor 4: Meer fabels dan feiten
Deze uitspraak bevat significante feitelijke onjuistheden en/of duidelijke tegenstellingen met de gevonden feiten. Een kleine kern van waarheid, of enkele argumenten die deze stelling ondersteunen, zijn echter wel te vinden. De uitspraak is nochtans dusdanig verdraaid dat een onjuiste indruk ontstaat.
factor5kl Factor 5: 100% onzin
Van deze bewering klopt echt helemaal niets. Degene die deze uitspraak doet mag zich flink gaan schamen.
factor-kromkl Kromme neus: geen oordeel mogelijk
Dit onderwerp is dusdanig complex dat het niet mogelijk is om tot een duidelijk oordeel te komen. Feiten zijn niet te achterhalen of argumenten voor beide kanten van deze bewering zijn even plausibel.